Scholarship

Different Scholarships


SSTegnoor Scholarship

 1. Baburao Pujari: BBM
 2. Divyabharati Patil: BCA
 3. Sujatha Patil: BCA
 4. Rani Sangshetty: BCom
 5. Vishvaraj R: BCom
 6. Akashsing T: BCom
 7. Ganesh Samal: BCom
 8. Vivek Telkar: BCom
 9. Swastika V: BSc
 10. Bhagyashree Ashok: BSc
 11. Sumangala R: BSc
 12. Renuka M: BSc
 13. Akshay C: BSc
 14. Ashwini N: BSc
 15. Dheerendra J Koralli: BCA
 16. Maya Kori: BCA
 17. Mayarani J: BCA
 18. Mohamad Farid: BCA
 19. Soniya Langote: BCA
 20. Ravansiddayya S: BCA